Arteterapie – využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích


Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Využití artefaktu při práci s žáky a studenty.

Vzdělávací program je zaměřen na seznámení s teoretickými základy, metodikou jednotlivých technik a zásadami skupinové arteterapie. Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností některé z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína – modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy. Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami vedení reflexe.

Kurz je strukturován jako průprava a výchozí bod pro další možnosti vzdělávání a studia v oblasti arteterapie, které budou účastníkům kurzu také nabídnuty. Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení před skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu.

Osnova

 • Úvod do problematiky
 • Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a průběh „arte“ hodiny
 • Skupinová arteterapie – direktivní a nedirektivní způsob
 • Arteterapie a artefiletikem, úrovně práce s artefaktem, využití práce s artefaktem u různých druhů klientů
 • Vývoj dětského výtvarného projevu
 • Arteterapeutické techniky
 • Shrnutí, dotazy, diskuze, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.