Case management v sociální práci


Kurz je úvodem do case managementu jako způsobu koordinované podpory v sociální práci. Je určen zejména pro sociální pracovníky, kteří se věnují nebo budou věnovat komplexní práci s případem, to znamená aktivnímu kontaktování klienta, komplexnímu posuzování jeho situace, propojování s vhodnými zdroji podpory, organizačním a koordinačním činnostem, monitorování pokroku a prosazování práv klienta.

Kurz je rozdělen na dvě části: obecnou a specifickou. V úvodní obecné části bude case management představen ve svém kulturním a historickém kontextu, budou zmíněny jednotlivé modely a způsoby aplikací, bude také představen profil case managera a popsána forma týmové spolupráce. Specifická část se potom bude týkat aplikační oblasti, ke které budou mít konkrétní účastníci nejblíže, přičemž volit budou ze dvou variant: oblasti práce s rodinou v ohrožení a oblasti duševního zdraví a závislostí.

Kurz je prakticky orientován, větší část výuky bude představovat práce s kazuistikami, procvičování dovedností case managera a diskuse.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.