ZRUŠENO Doporučené postupy zvládání infekčních onemocnění u uživatelů návykových látek


„Z důvodu aktuálně nízkého zájmu byl kurz zrušen. Děkujeme za pochopení.“

Vzdělávací program je určen zejména sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách (zařízení typu terénní programy a kontaktní centra), a tedy pracují s aktivními uživateli návykových látek, ale i zájemcům z ambulantních a pobytových služeb, kde se uživatelé návykových látek vyskytují. Kurz má za cíl zprostředkovat informace týkající se infekčních chorob uživatelů návykových látek, představí možnosti spolupráce v kontextu předtestového a potestového poradenství s důrazem na práci s motivací klienta k léčbě. Účastníci kurzu budou vybaveni potřebnými informacemi, dovednostmi a technikami potřebnými při poradenství u testování uživatelů drog na HIV a VHC s návazným zprostředkováním další nutné péče o klienta. Osvojí si základní dovednosti a získají znalosti pro vedení poradenského kontaktu (jak vhodně reagovat na dané situace, řešit je a prakticky si je vyzkoušet). Zaměří se taky na zkušenosti ohledně zachycení co největšího počtu klientů