Dramaterapie


Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Využití dramaterapie v pomáhajících profesích

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Dramatická výchova s prvky dramaterapie. Akreditace platí pouze pro speciální pedagogy a psychology. 

Kurz je vhodný pro ty, kteří dramaterapii při své práci používají nebo se o ni jakkoliv zajímají, avšak i pro ty, kteří o dramaterapii nic nevědí a nebojí se vyzkoušet její techniky sami na sobě.

Zájemci o oblast dramaterapie mohou také navštívit kurz Tvorba zážitkových školních preventivních programů, který účastníky seznámí nejen s produkcí preventivních programů, ale i s nejčastěji používanými metodami dramatické výchovy v prevenci rizikového chování (např. pantomimicko-pohybové metody, verbálně zvukové metody, grafické a písemné metody, materiálně technické metody).

Doporučujeme vzít si vhodné a pohodlné oblečení.

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí na základě dramaterapeutických technik a strategií. Cílem je také zprostředkování prožitků, které dramaterapie přináší a které účastníci na základě sebezkušenosti zažijí. Účastníkům bude představeno, jak je prožívání vlastního těla důležité, jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit jak u sebe, tak i u klienta. Prakticky zažijí ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity a k tělesné aktivaci u klienta.

Osnova

  • Teoretický úvod do dramaterapie
  • Práce s vlastním tělem – techniky zaměřené na sebepoznání, tělesnou aktivaci, pozorování a koncentraci
  • Práce s klientem – techniky zaměřené na přímou práci s klientem, techniky podporující motivaci a navozující důvěru, relaxační techniky
  • Práce se skupinou – pohybová a hlasová cvičení, improvizace, specifické hry, skupinová tvořivost
  • Seznamovací hry, pohybová cvičení, hry na prožitek a relaxaci, práce s textem