Efektivní zpětná vazba


Poskytování zpětné vazby je nezbytným východiskem pro nasměrování rozvoje lidí v pracovních vztazích a nástrojem vyjasňování a porozumění v běžném mezilidském kontaktu. Vhodně poskytnutá zpětná vazba – především kritika – snižuje pravděpodobnost negativní emoční reakce a zvyšuje šanci ke zlepšení. Konstruktivní přístup pak umožňuje udržet vzájemný vztah na dobré úrovni. Cílem programu je naučit se podávat a přijímat vyváženou zpětnou vazbu efektivně a používat ji jako účinný nástroj pro další rozvoj v rámci pracovního týmu, v symetrických vztazích i směrem ke klientům v pomáhajících profesích.

Struktura programu

  • Účel a smysl poskytování zpětné vazby. Příklady situací, kdy nedostatek nebo absence zpětné vazby brzdí rozvoj a výkon, resp. poškozuje vzájemné vztahy.
  • Situace, kdy využíváme nástroj zpětné vazby a jejich specifika: pracovní vztah mezi nadřízeným a podřízeným; běžné mezilidské situace a vyjasňování.
  • Co hodnotíme: plnění cílů, kompetence, přístup a pracovní chování. Ilustrace na schématu manažerské práce „nástroje vedení podřízených“.
  • Kontrola jako východisko pro podání zpětné vazby. Proč bývá kontrola vnímána negativně.
  • Konstruktivní přístup. Souvislost zpětné vazby a motivace. Propojení s dvoufaktorovou motivační teorií F. Herzberga. Význam vedení konstruktivní kritiky ve formě dialogu – aktivace příjemce zpětné vazby. Zpětná vazba jako prostředek rozvoje.
  • Proč sdělujeme zpětnou vazbu v symetrických vztazích, ve vztazích s klienty v praxi sociálního pracovníka a osobních vztazích.
  • Principy asertivní (partnerské, respektující) komunikace. Sdělení názoru a vyjádření přání. Věcně, konkrétně, vyjadřujeme se k chování a jednání, nikoli k člověku a jeho vlastnostem.
  • Zpracování negativních emocí a prevence vzniku konfliktu. Role emocí v mezilidské komunikaci. „Čtení“ signálů protistrany. Zrcadlení.