(ONLINE) Efektivní zpětná vazba


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Specifikace kurzu

Poskytování zpětné vazby je nezbytným východiskem pro nasměrování rozvoje lidí v pracovních vztazích a nástrojem vyjasňování a porozumění v běžném mezilidském kontaktu. Vhodně poskytnutá zpětná vazba – především kritika – snižuje pravděpodobnost negativní emoční reakce a zvyšuje šanci ke zlepšení. Konstruktivní přístup pak umožňuje udržet vzájemný vztah na dobré úrovni. Cílem programu je naučit se podávat a přijímat vyváženou zpětnou vazbu efektivně a používat ji jako účinný nástroj pro další rozvoj v rámci pracovního týmu, v symetrických vztazích i směrem ke klientům v pomáhajících profesích.

Struktura programu

  • Účel a smysl poskytování zpětné vazby. Příklady situací, kdy nedostatek nebo absence zpětné vazby brzdí rozvoj a výkon, resp. poškozuje vzájemné vztahy.
  • Situace, kdy využíváme nástroj zpětné vazby a jejich specifika: pracovní vztah mezi nadřízeným a podřízeným; běžné mezilidské situace a vyjasňování.
  • Co hodnotíme: plnění cílů, kompetence, přístup a pracovní chování. Ilustrace na schématu manažerské práce „nástroje vedení podřízených“.
  • Kontrola jako východisko pro podání zpětné vazby. Proč bývá kontrola vnímána negativně.
  • Konstruktivní přístup. Souvislost zpětné vazby a motivace. Propojení s dvoufaktorovou motivační teorií F. Herzberga. Význam vedení konstruktivní kritiky ve formě dialogu – aktivace příjemce zpětné vazby. Zpětná vazba jako prostředek rozvoje.
  • Proč sdělujeme zpětnou vazbu v symetrických vztazích, ve vztazích s klienty v praxi sociálního pracovníka a osobních vztazích.
  • Principy asertivní (partnerské, respektující) komunikace. Sdělení názoru a vyjádření přání. Věcně, konkrétně, vyjadřujeme se k chování a jednání, nikoli k člověku a jeho vlastnostem.
  • Zpracování negativních emocí a prevence vzniku konfliktu. Role emocí v mezilidské komunikaci. „Čtení“ signálů protistrany. Zrcadlení.