Ergoterapie


Kurz je u MPSV akreditován pod názvem: Základy ergoterapie a její využití v sociálních službách

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámení s metodami práce ergoterapeuta, seznámení se se základními pojmy, rozdělením na medicinský a speciálně pedagogický přístup ke klientovi, uživateli služby. V průběhu kurzu se účastníci dovědí jak pracovat s klienty s různým druhem postižení individuální i skupinovou formou. Seznámí se s různými typy pomůcek, některé si sebezkušenostní formou osvojí.

 

Osnova

Ergoterapie v sociálních službách.          

Možnosti využití  ergoterapie jako léčebné metody a její význam v sociálních službách.

Ergoterapie jako léčebná metoda pro seniory a pro osoby s postižením.

Cílové skupina ergoterapie                                       

Ergoterapie v rámci rehabilitace klienta sociálních služeb                           

Přínosy využití ergoterapie v sociálních službách. Rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, citlivosti, výkonnosti, psychické, emocionální a sociální schopnosti.                   

Metody a techniky ergoterapie.