ZRUŠENO Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči


Kurz z důvodu nízkého zájmu zrušen. Děkujeme za pochopení.

 

Kurz se zabývá eticky citlivými tématy, které souvisejí s výkonem doprovázení v náhradní rodinné péči

Cílem je:  

  • seznámit pracovníky NRP se specifiky sociální práce v oblasti náhradní rodinné péče (dlouhodobost vztahu sociálního pracovníka a pěstouna, role sociálního pracovníka v systému péče o dítě, napětí mezi sociálně-právní ochranou dětí a doprovázením jako sociální službou atd.) a s etickými zásadami doprovázení 
  • rozvinout dovednosti sociálního pracovníka: spolupráce v multidisciplinárnímu týmu, sebereflexe a reflexe procesu doprovázení a vyhodnocování potřeb dítěte, zvládání zátěže spojené s výkonem doprovázení 

Kurz propojuje teoretickou část, která se zabývá vymezením zásadních etických oblastí NRP, a s částí praktickou zaměřenou na rozvoj potřebných dovedností. Obě části využívají jako teoretické pozadí dokument Etické otázky doprovázení v náhradní rodinné péči. 

Struktura programu:

  • Specifika doprovázení. V čem se odlišuje sociální práce v NRP od ostatních služeb? Dvě úrovně doprovázení NRP – sociálně-právní ochrana a doprovázení jako sociální služba. Napětí mezi kontrolou a podporou.
  • Specifika vztahu s klientem v NRP. Čím se odlišuje vztah doprovázejícího pracovníka a pěstouna od ostatních pomáhajících rolí? Zásady vytváření profesionálního vztahu mezi doprovázejícím pracovníkem a pěstounem: týmovost, odbornost, flexibilita.
  • Etické aspekty multidisciplinární spolupráce. Jaká je role sociálního pracovníka a pěstouna? Jak se liší očekávání sociálního pracovníka a dalších subjektů? Úrovně vztahové sítě v multidisciplinárním týmu.
  • Zvládání zátěže a rizikové strategie. Co považuji za náročné/rizikové situace v procesu doprovázení? Rizikové modely praxe a rizikové strategie zvládání zátěže.