Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči


Kurz se zabývá eticky citlivými tématy, které souvisejí s výkonem doprovázení v náhradní rodinné péči. 

lem je:  

  • seznámit pracovníky NRP se specifiky sociální práce v oblasti náhradní rodinné péče (dlouhodobost vztahu sociálního pracovníka a pěstouna, role sociálního pracovníka v systému péče o dítě, napětí mezi sociálně-právní ochranou dětí a doprovázením jako sociální službou atd.) a s etickými zásadami doprovázení 
  • rozvinout dovednosti sociálního pracovníka: spolupráce v multidisciplinárnímu týmu, sebereflexe a reflexe procesu doprovázení a vyhodnocování potřeb dítěte, zvládání zátěže spojené s výkonem doprovázení 

Kurz propojuje teoretickou část, která se zabývá vymezením zásadních etických oblastí NRP, a s částí praktickou zaměřenou na rozvoj potřebných dovedností. Obě části využívají jako teoretické pozadí dokument Etické otázky doprovázení v náhradní rodinné péči.