(ONLINE) Etické otázky v doprovázení náhradní rodinné péči


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod (1,5 hodiny je počítáno na přestávky). Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod. Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy

Kurz se zabývá eticky citlivými tématy, které souvisejí s výkonem doprovázení v náhradní rodinné péči

Cílem je:  

  • seznámit pracovníky NRP se specifiky sociální práce v oblasti náhradní rodinné péče (dlouhodobost vztahu sociálního pracovníka a pěstouna, role sociálního pracovníka v systému péče o dítě, napětí mezi sociálně-právní ochranou dětí a doprovázením jako sociální službou atd.) a s etickými zásadami doprovázení 
  • rozvinout dovednosti sociálního pracovníka: spolupráce v multidisciplinárnímu týmu, sebereflexe a reflexe procesu doprovázení a vyhodnocování potřeb dítěte, zvládání zátěže spojené s výkonem doprovázení 

Kurz propojuje teoretickou část, která se zabývá vymezením zásadních etických oblastí NRP, a s částí praktickou zaměřenou na rozvoj potřebných dovedností. Obě části využívají jako teoretické pozadí dokument Etické otázky doprovázení v náhradní rodinné péči. 

Struktura programu:

  • Specifika doprovázení. V čem se odlišuje sociální práce v NRP od ostatních služeb? Dvě úrovně doprovázení NRP – sociálně-právní ochrana a doprovázení jako sociální služba. Napětí mezi kontrolou a podporou.
  • Specifika vztahu s klientem v NRP. Čím se odlišuje vztah doprovázejícího pracovníka a pěstouna od ostatních pomáhajících rolí? Zásady vytváření profesionálního vztahu mezi doprovázejícím pracovníkem a pěstounem: týmovost, odbornost, flexibilita.
  • Etické aspekty multidisciplinární spolupráce. Jaká je role sociálního pracovníka a pěstouna? Jak se liší očekávání sociálního pracovníka a dalších subjektů? Úrovně vztahové sítě v multidisciplinárním týmu.
  • Zvládání zátěže a rizikové strategie. Co považuji za náročné/rizikové situace v procesu doprovázení? Rizikové modely praxe a rizikové strategie zvládání zátěže.