(ONLINE) Gambling I


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

 

Kurz je akreditován u MPSV i MŠMT pod názvem: Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling

Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Gambling v praxi, který je založen na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů.

Vzdělávací program nabízí účastníkům získání informací a poskytnutí úvodní vstupní orientaci v problematice patologického hráčství s přesahy k možným intervencím, které umožní účastníkům kurzu pomocí vhodných metod posílit a ovlivnit postoje svých klientů vůči negativním impulsům souvisejících se sociálně patologickým chováním.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek, s možností rozborů příkladů z praxe.

Osnova kurzu

  • Co je a co není „patologické“ hráčství… Klasifikace jako fenoménu/nemoci, kdo je patologickým hráčstvím ohrožen, osobnost patologického hráče. Pohled z různých úhlů, diagnostika, společenský fenomén, osobnostní fenomén, sociální aspekty…
  • První setkání, diagnostický rozhovor, čeho si všímám, co všechno je ve hře, intervenční rozhovor, vedení, oblasti důrazu, zaměření.
  • Projevy a typické chování patologického hráče, fáze rozvoje, rozvoj bludného systému. Zhodnocení a podpora procesu. Mapujeme a všímáme si: rituály, spouštěče, udržující mechanizmy, iracionální myšlení – bludy. Technika, pokračující intervence směřující ke klientově představě o změně…
  • Procesy směřující k navýšení sebekontroly. Intervenční plán klienta, dokončení modelových situací. Reflexe dne, zhodnocení programu.