ZRUŠENO Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu


Kurz je zaměřen na prevenci problémového hraní a seznámí účastníky s metodikou programu Hra na hraně využitelnou při vedení lekcí a programů pro děti a mládež ve věku 13–20 let. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s programem Hra na hraně a jeho metodikou, a zároveň je naučit tuto metodiku využívat ve své vlastní praxi. 

Jedná se o vzdělávací program o pěti výukových lekcích a jedné doplňkové, určených pro prevenci problémového hraní dětí a mladistvých ve věku 13–20 let. Jeho základními prvky jsou: zábavné a poutavé multimediální metody, strukturované návaznosti jednotlivých lekcí, které rozvíjí principiální znalostní základnu a klíčové dovednosti. Silný důraz je kladen na výuku rozhodování a řešení problémů. Klíčové poselství, které program nese, je takzvané „inteligentní hráčství“, chápané jako rozumné podstupování rizik spíše než totální zdrženlivost v podstupování rizik. Záměrem programu je učit mladé lidi o skutečnostech souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky, které přináší, povzbuzovat v nich odpovědné rozhodování a podpořit je v tom, aby se z nich problémoví hráči nestali. Vzdělávací program mohou provádět pracovníci v NZDM, učitelé ve školách, odborníci na prevenci, dobrovolníci atd.                                                                                                                             

Vzdělávací program je převzatý z originálu Stacked Deck vyvinutý profesorem Robertem Williamsem z Univerzity Lethbridge v Kanadě a převedený na české prostředí pro pracovníky pracující na prevenci problémového hráčství (gamblerství). Program úspěšně funguje ve Švédsku a v několika amerických státech. Program nemění jen informovanost děti a mládeže o problému gamblingu a jejich postoj k hazardním hrám. Je dokázáno, že reálně snižuje riziko závislosti na hraní v dospělosti.