Workshop pro sociální pracovníky: Preventivní e-terénní sociální práce v online prostředí hazardu


Workshop je určen výhradně sociálním pracovníkům

Cílem workshopu je seznámení účastníků (sociálních pracovníků) s příklady dobré praxe z realizovaného pilotního provozu projektu HRaní, který po dobu 12 měsíců využíval principů harm reduction s cílovou skupinou hazardních hráčů v online prostředí.

Účastníkům budou představeny všechny používané nástroje a způsoby komunikace (webový portál, mobilní aplikace, sociální sítě, diskuzní fóra), postupy, jak nejefektivněji s nimi pracovat a využívat v přímé práci. Některé nástroje online komunikace si budou moci účastníci sami vyzkoušet.  

Jelikož se jedná o workshop zaměřený na přímou práci v on-line, je vhodné (doporučeno), aby s sebou měli účastníci vlastní notebook.

Kurz je bezplatný a účastníkům je hrazeno také ubytování (vč. stravy) a cestovné.

 

Projekt „HRaní“(harm reduction v prostředí hazardu), CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007714, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Harmonogram: 

Dopolední blok: 09:00 – 12:15 

Oběd: 13:00 

Odpolední blok: 14:00 – 17:15 

Večeře: 18:00 

Večerní workshop: 19:00 – 20:30 

 

Vstupní E-learning: 

– individuální seznámení se s nástroji a aktivitami, které jsme v projektu HRaní vytvořili a které používáme ke kontaktu s cílovou skupinou 

 

Témata: 

Úterý 29.9.: Východiska a metodika preventivní e-terénní sociální práce v online prostředí hazardu. 

Středa 30.9.: E-terénní sociální práce v prostředí hazardu v širším kontextu on-line prostředí a závislostí. 

Čtvrtek 1.10.: Mobilní harm reduction aplikace Port a měření efektivity e-terénní práce, včetně evaluace pilotního testu.

Pátek 2.10.: On-line komunikační dovednosti a jejich praktický nácvik.