(ONLINE) Hranice práce s klientem


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

Vzdělávací program je zacílen na vědomou práci s profesionální rolí pracovníka, s ní spojenou zodpovědností a hranicemi jeho možností a kompetencí ve vztahu ke klientovi. Účastníci budou mít možnost reflexe vlastní práce, probrané budou otázky týkající se různých způsobů práce s limity s ohledem na specifika cílové skupiny, otázky překračování hranic a jejich vliv na úspěch práce s klientem, zlepšování individuálních dovedností, využití asertivních způsobů, psychohygieny a prevence vyhoření. Program nabídne praktické vodítka pro práci v konkrétních situacích účastníků.