Hranice práce s klientem


Vzdělávací program je zacílen na vědomou práci s profesionální rolí pracovníka, s ní spojenou zodpovědností a hranicemi jeho možností a kompetencí ve vztahu ke klientovi. Účastníci budou mít možnost reflexe vlastní práce, probrané budou otázky týkající se různých způsobů práce s limity s ohledem na specifika cílové skupiny, otázky překračování hranic a jejich vliv na úspěch práce s klientem, zlepšování individuálních dovedností, využití asertivních způsobů, psychohygieny a prevence vyhoření. Program nabídne praktické vodítka pro práci v konkrétních situacích účastníků.