Individuální plánování sociální služby


Vzdělávací program má ambici pomoct frekventantům pochopit smysl procesu individuálního plánování tak, aby naplňoval parametry požadavků standardů kvality soc služeb a zároveň naučil účastníky smysluplně plánovat za participace klienta změny v jeho živote. Frekventanti se seznámí s možnými přístupy individuálního plánování dle potřeb cílové skupiny v kontextu dané sociální služby a poptávky klienta. Kurz pomáhá účastníkům uvědomovat si proces plánování, zvažovat míru kontroly nad volbou klienta. Kurz seznámí frekventanty s metodou IP orientovaného na cíl spolupráce s plnou participací klienta.

Obsahová struktura:

  • Individuální plánování vers. typy sociálních služeb. Klient a jeho poptávka, zakázka. Definice klienta, modely individuálního plánování, možnosti intervencí, terminologie: zakázka, objednávka cíl spolupráce, kontraktování, individuální plán. Individuální plánování orientované na klienta.
  • Klient a jeho individuální příběh, pracovník vers. klient. Rozdíl mezi pomocí a kontrolou, kritéria kontroly a pomoci v procesu IP, předsudky a domněnky pracovníka v procesu IP.
  • Nastavení prostoru vhodného k individuálnímu plánování, časování intervencí. Jak vytvořit vztahové pole vhodné k individuálnímu plánování, komunikační překážky, kolo změny – časování, indikace, kontraindikace IP.
  • Kontraktování. Provázení klienta formulováním cíle a pojmenovávání kroků k realizaci.
  • Kasuistický seminář. Aplikace získaných dovedností na cvičném případu práce s klientem.