Inspekce kvality a jak se na ni připravit


Kurz pomůže účastníkům v jejich přípravě na inspekci kvality sociálních služeb.

(Na kurz si prosím přineste vytištěný veřejný závazek sociální služby, ve které pracujete.)

Program přispívá k pochopení významu, smyslu a rozsahu inspekce kvality sociálních služeb v souladu s legislativou ČR. Účastníky navede k vlastním sebehodnotícím procesům zvyšování kvality jimi poskytovaných sociálních služeb a přispěje k přípravě poskytovatele sociálních služeb na výkon inspekce či jiné kontroly kvality sociálních služeb.

Účastníci se dozví, jak se na inspekci kvality co nejlépe připravit, co se týče legislativy, rozsahu inspekcí zkoumaných oblastí, materiálů a podkladů,  vnitřních metodik, směrnic a předpisů poskytovatele sociální služby. Dozví se o nejčastějších problémových okruzích identifikovaných při inspekcích kvality sociálních služeb a budou lépe připraveni k motivaci svých podřízených, případně kolegů z týmu sociální služby, k argumentaci nad kvalitou poskytované sociální služby.

Struktura kurzu:

  • Legislativní vymezení inspekce kvality sociálních služeb. Zákon o sociálních službách, vyhláška k zákonu o sociálních službách a správní řád, rozsah a průběh inspekce kvality sociálních služeb.
  • Příprava poskytovatele na inspekci kvality sociálních služeb. Pojem kvality v sociálních službách, jeho základní rozměry a možnosti přípravy na inspekci (materiální příprava, procesní příprava a práce s lidmi v týmu sociálních služeb).
  • Sebehodnotící procesy v přípravě na inspekci kvality sociálních služeb. Vlastní nastavení hodnotících procesů v organizaci poskytující sociální služby (vnitřní „auditor“ sociální služby, co a jak kontrolovat/sledovat, jakými metodami kvalitu sledovat, koho a jak do sledování kvality zapojit a jak pracovat s výsledky).
  • Prezentace nejčastěji se objevujících problémových oblastí zjišťovaných při inspekcích kvality sociálních služeb. Standardy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 a 15.