Jak na komunikaci a konflikt efektivně


Kurz má za cíl seznámit účastníky se základy efektivní a nenásilné komunikace, osvojit si její pravidla. Jedním z cílů kurzu je obohatit komunikační vzorce účastníků o dovednost konstruktivního dialogu.

Přibližuje základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně typů komunikačních bariér. Upozorňuje na chyby a negativní projevy v rámci verbální i neverbální komunikace a představuje způsoby a metody, jak jim předcházet. Účastník se také dozví, jak účinně argumentovat i naslouchat a vyzkouší si praktický nácvik různých komunikačních situací a technik zvládání konfliktů při jednání s uživateli sociálních služeb. Zvýší své dovednosti v poskytování a přijímání zpětné vazby s respektem k sobě i druhým lidem.

Naučí se principy nenásilné komunikace a prozkoumá možnosti jejich okamžitého využití v praxi. Základním principem kurzu je sebepoznání v oblasti komunikace a tím i zdokonalení směrem k ostatním lidem.  Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.