(ONLINE) Jak na komunikaci a konflikt efektivně


Z důvodu stále špatné epidemiologické situace se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Kurz má za cíl seznámit účastníky se základy efektivní a nenásilné komunikace, osvojit si její pravidla. Jedním z cílů kurzu je obohatit komunikační vzorce účastníků o dovednost konstruktivního dialogu.

Přibližuje základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně typů komunikačních bariér. Upozorňuje na chyby a negativní projevy v rámci verbální i neverbální komunikace a představuje způsoby a metody, jak jim předcházet. Účastník se také dozví, jak účinně argumentovat i naslouchat a vyzkouší si praktický nácvik různých komunikačních situací a technik zvládání konfliktů při jednání s uživateli sociálních služeb. Zvýší své dovednosti v poskytování a přijímání zpětné vazby s respektem k sobě i druhým lidem.

Naučí se principy nenásilné komunikace a prozkoumá možnosti jejich okamžitého využití v praxi. Základním principem kurzu je sebepoznání v oblasti komunikace a tím i zdokonalení směrem k ostatním lidem.