Jak na online závislosti u dětí a mladistvých


V současné době se stále více setkáváme s tím, že děti a dospívající tráví velké množství času na internetu, mobilu, počítači, anebo hraním počítačových her. Mnozí z nich vykazují rizikové jednání spojené s těmito médii.

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s riziky vycházejícími z nelátkových závislostí. Účastníci získají teoretické znalosti o online závislostech, jejich rizicích, možné prevenci a léčbě a to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Zároveň se naučí rozpoznávat závislost na internetu, počítači, mobilu u dětí a dospívajících a budou schopni navrhnout intervenci, která bude vycházet z předchozích teoretických poznatků. Získají znalosti a inspiraci v prevenci online závislostí.

Program je vhodný pro pracovníky NZDM, lektory prevence, pedagogy, speciální pedagogy a další pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží a chtějí při své práci načerpat nové podněty a inspiraci. Program účastníkům pomůže v rozvoji vlastních kompetencí při práci s tímto typem závislostního chování.

Osnova programu:

  • Závislosti na látkových a nelátkových drogách, rozdílech mezi nimi a společných symptomech, neurobiologické vymezení behaviorálních závislostí.
  • Online závislosti. Možnosti prevence a léčby v ČR.
  • Závislosti na internetu, online hrách, sociálních sítích a mobilech,
  • rizika spojena s jejich užíváním,
  • postupy prevence a léčby,
  • metody práce s dětmi,
  • případové studie, intervence u daného případu.