Komunikace s klienty se závislostí


Hlavním cílem kurzu je seznámit účastníky s pravidly komunikace a práce s klientem užívajícím psychoaktivní látky, pomoci porozumět prostředí života a vztahů klientů užívajících psychoaktivní látky.  Další důležitou součástí je osvojení dovednosti porozumění své vlastní role v jednání s těmito klienty. Nedílnou částí je pak seznámení a osvojení technik motivačního rozhovoru.

Struktura vzdělávacího programu:

  • Úvod do problematiky. Základní pojmy, příčiny závislostí, cyklus závislosti.
  • Komunikace s klientem se závislostí – klient v krizové situaci, kdy má/nemá smysl s osobou pod vlivem vést rozhovor, čeho se vyvarovat, zvláštnosti v komunikaci, rizika a otázky vlastního bezpečí.
  • Motivační rozhovor jako styl vedení rozhovoru – použití, zásady.                
  • Základní tipy pro osoby v blízkém okolí závislého člověka, nejčastější chyby v komunikaci se závislým, pravidla pro práci s rodinou.                   
  • Nácvik obtížných situací.
  • Zpětná vazba.