Kontrolovaná konzumace alkoholu v podmínkách nízkoprahové služby


Vzdělávací program se zabývá problematikou dlouhodobého užívání alkoholu primárně u osob bez přístřeší a zaměřuje se na modely intervencí založené na harm reduction přístupu. Účastníkům poskytne základní přehled o problematice spojené s užíváním alkoholu, představí různé typy managementu alkoholu v nízkoprahových adiktologických službách a seznámí je s dobrou praxí vycházející z realizace programu kontrolované konzumace alkoholu pro lidi výrazně ohrožené sociálním vyloučením v České republice. Poskytne jim souhrnné informace o kontextu a vývoji projektu a seznámí je s jeho nejvýraznějšími specifiky a výzvami.

Zaměříme se na představení cílů projektu regulované konzumace alkoholu K – centra (vývoj projektu a výchozí kontext), zásadní podmínky efektivní realizace. Představíme spolupracující subjekty a evaluaci projektu, příklady dobré praxe.

Kurz představuje i nejčastější chyby v komunikaci. Kdy má/nemá smysl s osobou pod vlivem vést rozhovor, čeho se vyvarovat, zvláštnosti v komunikaci, rizika a otázky vlastního bezpečí. Prostředí. Motivace. Limity práce. 

Kurz nabízí teoretický náhled na realizaci projektu, jeho absolventi jsou z kapacitních důvodu upřednostňováni před ostatními zájemci o realizaci praktické stáže.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.