Krizová intervence I s lektorkou Andreou Láskovou


Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Základní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky.

Absolventům tohoto kurzu doporučujeme navazující kurz Krizová intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou (16 hod), založený na prohloubení zkušeností a nácviku praktických postupů v krizových situacích. Dále rozšiřující kurz Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod) a nový kurz Úvod do telefonické krizové intervence (16 hod).

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je předání, upevnění, doplnění a nácvik základních postupů při krizové pomoci a orientace v problematice, seznámení účastníků s teoretickými základy, zásadami vedení rozhovoru a základními postupy při krizové pomoci v sociálních službách.

Účastníci se seznámí s problematikou krizí, naučí se rozpoznávat různé typy krizí v životě člověka, jejich příčiny, seznámí se s možnostmi a pohledy na krizové situace, principy a postupy krizové intervence, zásady vedení rozhovoru s klientem, naučí se reagovat na projevy krize, poskytovat podporu a stabilizovat klienta sociálních služeb. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro poskytnutí efektivní pomoci – krizové intervence v situacích, které nastávají u každého klienta sociálních služeb.

 

Osnova 

 • Typologie krizí, proces krizí. Základní terminologie a klíčové pojmy v krizové pomoci. Projevy, spouštěče, specifika.     
 • Krize jako proces z hlediska času, jednotlivé fáze a jejich specifika.
 • Zásady a techniky krizové intervence v sociálních službách. Principy a zásady, užívající se v krizové intervenci.
 • Soubor technik a strategií krizové intervence v sociálních službách.
 • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích.
 • Proces krizové intervence v sociálních službách.  Krizová intervence jako proces, jednotlivé fáze intervence a jejich specifika.
 • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
 • Psychohygiena. Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.