(ONLINE) Kurz krizové intervence II s lektorkou Bohunkou Horskou


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní kurz krizové intervence v praxi.

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem: Základní kurz krizové intervence v praxi pro psychology ŠPP a ŠPZ.

Podmínkou účasti v kurzu Základní kurz krizové intervence v praxi je absolvování jeho předcházející části Základní kurz krizové intervencepříp. kurz krizové intervence v jiné instituci v podobné časové dotaci (tj. min 16 hod). Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků. 

Zájemci o téma krizové intervence mohou dále rozšířit své znalosti v kurzu Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize (8 hod).

Charakteristika kurzu

Cílem vzdělávacího programu je převážně prohloubení a zdokonalení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích u klientů sociálních služeb. Vedle praktických nácviků se program zaměřuje na rozpoznání typu krize, volbu copingových strategií, téma hranic a bezpečí, zvyšování kompetencí klienta, hledání a rozšiřování zdrojů u klienta i u pracovníka, na práci s emocemi a na tvorbu dobré formy podpory a návazné služby. Součásti programu je metodická a supervizní podpora lektora, který má dlouholeté zkušenosti s touto oblastí. Při osvojování technik převládají metody nácviku technik ve dvojicích či menších skupinkách či nácvik situací, které čerpají z praxe účastníků, tj. z oblastni sociálních služeb. Po každém nácviku – cvičení následuje diskuze a dialog s lektorem. Cílem kurzu je posílení vlastních kompetencí účastníků při zvládání krizových situací v kontaktu s klienty a možností poznání cest řešení krizových situací.

Obsah 

  • Krize a copingové strategie. Krize – typy a projevy,  copingové strategie, reakce NS, téma hranic a bezpečí.
  • Techniky krizové intervence v sociálních službách. Zvyšování kompetence klienta sociální služby a podpora/rozšiřování zdrojů; zvědomení si vlastních zdrojů.
  • Supervizní a sebezkušenostní část. Aplikace získané teorie a procvičení si praktických dovedností v modelových situacích. Metodické vedení.
  • Techniky krizové intervence v sociálních službách. Práce s emocemi klienta sociální služby v krizové intervenci/pomoci, ukázka práce s emocemi.
  • Specifika krizí u klientů různých sociálních služeb. Příklady z praxe účastníků, analýza, diskuze/ ukázka práce ve skupině.
  • Formy podpory a návazné služby. Odborná síť (sociální, psychologická, psychiatrická), hospitalizace klienta). Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi.