Mindfulness a vědomá práce s tělem jako cesta k rozvoji


Školení je zaměřeno velmi prakticky na porozumění a zejména zážitek přechodu z myšlenek do vnímání těla. Výsledkem toho zážitku je skutečný posun v práci s napětím, vztekem, studem, negativními myšlenkami, hodnocením sebe i druhých. Součástí školení jsou jednotlivé no mind techniky – speciálně vytvořená cvičení pro zážitek spojení        s tělem, které je nejpodstatnější složkou v dlouhodobé udržitelnosti v zaměstnání, prevence vyhoření, ale také silně ovlivňuje schopnost komunikace, udržení hranic, sebevyjádření, empatie k sobě i k druhým.

Účastníci zažijí spektrum technik, individuálních i skupinových, ve kterých budou moci v různých formách vyzkoušet intenzitu vnímání svého těla. Zároveň získají konkrétní návody, jak tuto dovednost používat v životě tak, aby docházelo ke skutečným změnám a tím i zvyšování  profesionality a lidskosti pracovníků.  Prakticky  společně projdeme metodu     5  smyslů, hodinovou aktivní meditaci, mindfulness techniky  pro rozvoj všímavosti. Zapojíme vědomý pohyb jako intenzivní metodu ovládnutí svých myšlenek. Vzájemné sdílení a vnímání jako silný nástroj pro rozvoj empatie.

Součástí budou i drobná cvičení pro podporu hravosti a lehkosti v životě, které se ukazují jako zásadní pro ovlivňování dovedností inovace, kreativity a mají vliv na skutečné změny ve struktuře mozku každého jednotlivce a tím i jeho reakcí, zvyklostí, zaběhlých struktur, vnímání emocí a práce s nimi.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.