(ONLINE) Motivace klienta sociálních služeb


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Podmínky udělené akreditace pro vzdělávací program jsou v souladu s vydanými požadavky MPSV a budou u distanční online formy zachované. 

 

 

Práce s motivací klientů je klíčovým aspektem práce v sociálních službách. Cílem kurzu je rozvoj specifických kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, a to v oblasti motivace. Kurz je zaměřen na základní otázky a témata motivace klienta a na způsoby, jak s ní pracovat, na práci s reflexí, na práci s vlastní a klientovou motivací v průběhu spolupráce a jejího využití k naplnění cílů služby. Účastníci si osvojí návody a doporučení pro práci s motivací i demotivací klienta, seznámí se s jednotlivými přístupy, osvojí si umění motivovat klienty s respektem k jejich individuálnímu životního příběhu a jejich motivačním zdrojům. Účastníci budou mít možnost trénovat řešení konkrétních případů v rámci modelových situací a případových studií.

Osnova programu:
• Motivovaný/nemotivovaný klient. Rozdíl mezi motivovaným a nemotivovaným klientem (kongnitivní, emocionální a volní aspekty, atributy klient/pracovník).
• Já a motivace. Sebereflexe vlastní motivace – nedokončené věty.
• Teorie motivace. Seznámení se se základními pojmy (motiv, motivace, motivátor), zdroje motivace (potřeby, zájmy, hodnoty, ideály, návyky). Motivace vnější a vnitřní. Motivace vs. manipulace.
• Práce s cíli. Pozitivně formulované, SMART, 4E, karteziánské otázky.
• Nácvik empatické reakce. Nácvik “já” reakce. Pozitivní/negativní motivace. Změna – zisky a ztráty.
• Motivační typy. 4 motivační typy dle Plamínka – test, seznámení, kazuistika aplikace do praxe.
• Motivační rozhovory – motivační intrevence. Přístup orientovaný na úkoly. Motivační terapie – využití v práci s klientem (cyklus změny, principy, strategie, FRAMES, stadia, brzdy…).
• Modelování – “motivační laboratoř”. Cvičení v rolích – klient, pracovník, pozorovatel.