Motivační rozhovory a práce s klientem – SPECIAL


Jedná se o třetí část třífázového kurzu. Tuto část kurzu nelze absolvovat bez předcházející účasti na částech BASIC a FOCUS.

Kurz je akreditován u MPSV jako celek (60 hod) pod názvem Motivační rozhovory a práce s klientem na změně. (Toto je poslední kurz Motivační rozhovory – Special v dosavadní struktuře.)

Při přihlašování, prosím, uveďte do poznámky, ve kterém termínu jste se zúčastnili předcházejícího běhu FOCUS.

Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC – FOCUS – SPECIAL. Cílem výcviku je naučit se a posléze zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů založenou na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE – Irish Government, development consultant, trainer).

Výcvik je oproti jiným kurzům více intenzivní. Jednotlivá cvičení vyžadují větší míru osobního zapojení, schopnost sebereflexe a vzájemného respektu vůči ostatním ve skupině a skupinovým tématům. 

 

Témata kurzu:

  • Techniky 3. fáze motivačních rozhovorů
  • Práce s odporem
  • Budování motivace
  • Práce s vlastními kazuistikami
  • Supervize vlastních případů
  • Shrnutí probraných témat, závěrečný test