(ONLINE) Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorem Ladislavem Ptáčkem


Z důvodu platného opatření vlády v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací se program bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Vzdělávací program je určený pro pracovníky začínající v oblasti pomáhajících profesí či absolventy škol.

Zájemci mohou dále rozšířit své znalosti v kurzu Motivační rozhovory II. a Motivační rozhovory III.

Charakteristika kurzu

Kurz Motivační rozhovory I. zprostředkovává frekventantům základní komunikační, verbální i neverbální dovednosti, nutné k aplikaci metody Motivačních rozhovorů. Vede frekventanta k navýšení sebe náhledu v případové práci, učí vést rozhovor vědomě, rozumět právě aplikované intervenci, vlastním tendencím i předsudkům. Kurz pracuje s termíny jako profesní vztah, hranice rolí, bezpečné nastavení vztahu s klientem, práce s odporem. Učí pracovníky, jak zahájit, vést a ukončit spolupráci s klientem tak, aby při práci nalézali motivační zdroje klienta a v průběhu práce s klientem na místo kontroly aplikoval pomoc. motivačních intervencí a jejich základních konceptů. Kurz je vhodný pro pracovníky začátečníky či absolventy škol.

Samotným technikám a metodám Motivačních rozhovorů založených na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina  se bude věnovat  následující kurz Motivační rozhovory II. (principy motivačních rozhovorů). 

Struktura kurzu

 • Jaké důvody vedou člověka k tomu, aby začal uvažovat o změně svého chování.
 • Historie a východiska přístupu Motivační rozhovory – podle W.R. Millera a S. Rolnicka.
 • Předsudky, motivace, stimulace, pomoc, kontrola – kritéria.    
 • Naslouchání, reflexivní naslouchání, podněcování, shrnování.
 • Neverbální komunikace.
 • Práce s otázkami, otevřené otázky, vhodné načasování, problematika jazyka.
 • Komunikace, překážky na cestě v komunikaci.  
 • Nástroje udržení hranice profesního vztahu pracovníka s klientem, etické normy, hranice organizace.
 • Hranice vymezené profesní rolí pracovníka, osobní hranice pracovníka.
 • Rizikové jednání, překračovaní vymezené hranice klientem pracovníkem.
 • Role mezi klientem a pracovníkem, rizikové role a jejich dopady na spolupráci pracovníka s klientem, profesní role.
 • Hodnocení klienta, zpětná vazba, kritéria motivující zpětné vazby.
 • Kasuistický seminář, aplikace získaných dovedností na cvičném případu práce s klientem.