Motivační rozhovory I (základní dovednosti) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou


Vzdělávací program je určený pro pracovníky začínající v oblasti pomáhajících profesí či absolventy škol.

Zájemci mohou dále rozšířit své znalosti v kurzu Motivační rozhovory II a Motivační rozhovory III.

Charakteristika kurzu

Kurz Motivační rozhovory I. zprostředkovává frekventantům základní komunikační, verbální i neverbální dovednosti, nutné k aplikaci metody motivačních rozhovorů. Vede frekventanta k navýšení sebenáhledu v případové práci, učí vést rozhovor vědomě, rozumět právě aplikované intervenci, vlastním tendencím i předsudkům. Kurz pracuje s termíny jako profesní vztah, hranice rolí, bezpečné nastavení vztahu s klientem, práce s odporem. Učí pracovníky, jak zahájit, vést a ukončit spolupráci s klientem tak, aby při práci nalézali motivační zdroje klienta a v průběhu práce s klientem na místo kontroly aplikoval pomoc. Kurz je vhodný pro pracovníky začátečníky či absolventy škol.

 

Struktura kurzu

 • Jaké důvody vedou člověka k tomu, aby začal uvažovat o změně svého chování.
 • Historie a východiska přístupu Motivační rozhovory – podle W.R. Millera a S. Rolnicka.
 • Předsudky, motivace, stimulace, pomoc, kontrola – kritéria.    
 • Naslouchání, reflexivní naslouchání, podněcování, shrnování.
 • Neverbální komunikace.
 • Práce s otázkami, otevřené otázky, vhodné načasování, problematika jazyka.
 • Komunikace, překážky na cestě v komunikaci.  
 • Nástroje udržení hranice profesního vztahu pracovníka s klientem, etické normy, hranice organizace.
 • Hranice vymezené profesní rolí pracovníka, osobní hranice pracovníka.
 • Rizikové jednání, překračovaní vymezené hranice klientem pracovníkem.
 • Role mezi klientem a pracovníkem, rizikové role a jejich dopady na spolupráci pracovníka s klientem, profesní role.
 • Hodnocení klienta, zpětná vazba, kritéria motivující zpětné vazby.
 • Kasuistický seminář, aplikace získaných dovedností na cvičném případu práce s klientem.

 

O kurzu napsali:

„Skvělá atmosféra, úžasný přístup lektorky.“

„Všechny informace byly pro mě poučné, obohacující a inspirativní.“

„Bylo to skvělé a moc přínosné jak do osobního tak pracovního života.“

 
 Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst