Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů) s lektorem Ladislavem Ptáčkem


Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří již absolvovali Motivační rozhovory I (základní dovednosti), nebo již základní komunikační dovednosti, práci se vztahem a hranicemi ovládají ze své praxe. Podmínkou účasti na kurzu není absolvování předchozího kurzu Motivační rozhovory I (základní dovednosti).

Zájemci mohou využít rozšíření problematiky v kurzu Motivační rozhovory III.

Vzdělávací program zprostředkovává frekventantům úvahy a filozofii motivačních intervencí a jejich základních konceptů. Vychází ze zkušeností irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE – Irish Government, development consultant, trainer). Nabízí rovněž komunikační techniky, které vedou klienta k zamýšlení se nad ambivalencemi, které mu brání k dosažení vysněných cílů. Kurz dále nabízí rozeznání adekvátního načasování intervencí dle sledování potřeb a možností klienta. Program vede frekventanta kurzu k rozeznání signálů změny a schopnosti je plně využít ke prospěchu klienta. Součástí kurzu je i nácvik motivačního kontraktování s klientem tak, aby definované cíle klient hladce zrealizoval.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.