Motivační rozhovory III (Trénink dovedností, kazuistický seminář) s lektorkou Martinou Krištofovou Sobihardovou


Kurz je vhodný pro absolventy kurzu Motivační rozhovory II (Principy motivačních rozhovorů), případně pro ty, kteří se již s touto metodou setkali, znají její principy a tímto způsobem pracují. 

Cílem kurzu je zdokonalit a prohloubit techniku Motivačních rozhovorů založenou na zkušenostech irských adiktologických odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE – Irish Government, development consultant, trainer). Jde o předání rozšiřujících informací a tréninku metody motivačních rozhovorů na podkladě kazuistik lektora a frekventantů.

Program bude zaměřený na práci s kazuistikami jednotlivých frekventantů, zpětnou vazbu, supervizi. Kurz je oproti jiným kurzům více intenzivní. Jednotlivá cvičení vyžadují větší míru osobního zapojení, schopnost sebereflexe a vzájemného respektu vůči ostatním ve skupině a skupinovým tématům.  Kurz je zaměřený prakticky a sebezkušenostně. Při osvojování technik motivačních rozhovorů převládají metody nácviku technik ve dvojicích či menších skupinkách či nácvik řešení obtížných situací, které čerpají právě z praxe účastníků i lektorky. Po každém nácviku pod supervizí lektora, následuje diskuze s účastníky a zpětná vazba. 

 

Účastníci o kurzu napsali:

„Dík za podnětné, bezpečné a pestré prostředí.“

„Moc děkuji za realizaci a skvělou dynamiku lektorky.“

 

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.