Možnosti práce s nespolupracujícím klientem


Kurz je zaměřen na práci s klienty, kteří z různých důvodů odmítají spolupracovat nebo vyžadují speciální přístup v motivaci. Zaměříme se jak na klienty, kteří jsou nuceni spolupracovat nedobrovolně (například pod tlakem rodiny, úřadů ap.), tak na ty, u kterých je spolupráce komplikovaná kvůli jejich špatně naučeným strategiím zvládání problémů nebo kvůli aktuální krizové situaci, která jim brání vidět problém, podceňují možnost řešení nebo své schopnosti problém řešit.

Osnova programu:
• Typy nespolupracujících klientů. Příčiny nespolupráce z důvodu podcenění reality problému, jeho signálů, podcenění možnosti řešení a vlastních schopností problém řešit. Naučená bezmoc.
• Psychologické hry. Příčiny psychologických her, jak se nenechat chytit.
• Přesilové hry. Způsoby zvládání vědomé manipulace ze strany klienta.
• Vícestranné smlouvy. Práce s motivací klienta i v situaci, kdy je ke spolupráci nucen. Vymezení a tvorba vícestranných smluv.
• Drivery. Druhy přístupů k řešení problémů a vytváření strategií.
• Práce s osobními drivery, skrze vlastní strategie pochopit, jak fungují různé typy klientů.
• Personální adaptace. Teorie personálních adaptací a její použití v krizových okamžicích. Práce s přístupem přes emoce, myšlení nebo chování.
• Práce s osobními personálními adaptacemi, pochopení jednotlivých přístupů, pocitů a chápání.