Možnosti prevence syndromu vyhoření, techniky psychohygieny


Absolventi kurzu se naučí včas rozpoznat první projevy syndromu vyhoření a aktivně proti syndromu vyhoření pracovat.

Charakteristika kurzu 

Cílem vzdělávacího programu je interaktivní formou poskytnout ucelený pohled na problematiku prevence syndromu vyhoření a naznačit možnosti vyrovnávání se s pracovní zátěží při práci s klienty. Kurz je zaměřen na zmapování individuálních nároků při práci s lidmi, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech, dopadech a možnostech prevence. Kurz obsahuje jak teorii, tak praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a hledání zdrojů v prevenci vyhoření. V tomto kurzu se počítá s osobním nasazením účastníků i s individuálním přístupem ze strany lektora.

 

Hlavní témata kurzu jsou:

Zdroje jako nástroj pro růst osobnosti a psychické odolnosti, syndrom vyhoření – historie, vývoj, osobnostní faktory zvyšující riziko vyhoření, cyklus 12 kritických fází v procesu vyhoření, test k rozpoznání aktuální úrovně procesu vyhoření u účastníků, práce s emocemi a sebehodnotou jako důležitou součástí prevence, očekávání a frustrace v pracovním procesu. Relaxační techniky při práci se stresem.

 

O kurzu napsali:

„Fajn lektorka, která mě nabila na další rok.“

„Skvělé jako vždy.“