25% Last minute sleva – (ONLINE) Hodnocení a hodnotící pohovory


* sleva bude odečtena při fakturaci

Změna termínu kurzu na základě požadavku lektora ze 7. 11. 2023 na 14. 11. 2023. Děkujeme za pochopení

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Schopnost hodnotit a rozvíjet podřízené je jedním ze základních stavebních kamenů efektivního vedení lidí. Od vedoucích pracovníků se všeobecně očekává, že budou „své“ lidi vést k lepším výkonům a motivovat je k práci a k dalšímu rozvoji.

O tom, že hodnocení práce a pravidelné poskytování zpětné vazby podřízeným má svůj význam, by se dnes přel málokdo. Proč jej tedy v praxi často buď nepotkáváme, nebo potkáváme pojaté pouze formálně? Pravidelný hodnotící pohovor zdaleka nemusí být jen rutinní formalitou bez přidané hodnoty. Má být ohlédnutí za minulým obdobím a naplánováním období budoucího co do pracovních i rozvojových cílů. Jako takový může sloužit coby účinná vzpruha či „restart“ motivace podřízeného. Když jde o motivování a rozvoj pracovníků, je důležité, aby byla poskytnuta jak zpětná vazba k pozitivním aspektům – to znamená zdrojům, potenciálu a existujícím kompetencím – tak i k aspektům negativním. Ožehavost hodnocení – poskytování zpětné vazby spočívá na jedné straně v uvážlivém základním postoji a v jasné formulaci, nezanechávající pochybnost, na druhé straně nechceme zbytečně demotivovat a vytvářet prostor pro konflikt.

 

Osnova

  • Role a význam hodnocení ve vedení a rozvoji lidí souvislost hodnocení, motivace a rozvoje
  • Formy hodnocení
  • Principy podávání zpětné vazby
  • Úskalí hodnocení. Konstruktivní přístup. Práce se strachem a negativními emocemi.
  • Co hodnotíme. Měřitelné cíle, (pracovní výkon). Měkké a tvrdé kompetence (osobnostní a znalostní předpoklady) pracovníka v sociálních službách. Kompetence v praxi sociální práce – výběr a rozbor.
  • Příprava hodnocení. Vstupní data pro hodnocení. Kritéria hodnocení: kvantifikovaná a objektivní
  • Výstup a využití hodnocení. Motivační rovnice. Návaznost hodnocení na další personální procesy a na další práci s podřízeným (motivace, rozvoj  sociálního pracovníka). Konkrétní cíle pro další období / měřitelné cíle& dohoda o cílech. Nástroje rozvoje: mentoring, koučink, trénink, supervize, aj.
  • Hodnotící pohovor. Příprava. Průběh hodnotícího a motivačního rozhovoru. Realizace.