(ONLINE) Úvod do první pomoci při šikanování


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Obsahová struktura:

 • Úvod k problematice šikany, sdílení zdrojů informací.
 • Formy a stádia vývoje šikany v praxi. Důležitost prevence šikany.
 • Formy: šikana x kyberšikana, přímá x nepřímá. Rozdíl mezi šikanou a problémovým chováním.
 • Specifika kyberšikany.
 • Strategie pomoci v jednotlivých stádiích šikany, praktický nácvik postupu řešení. Metodika postupu při řešení počáteční a pokročilé fáze šikany, postupy při sběru informací při podezření na šikanu, typy vedení rozhovoru s aktéry šikany, volba strategie řešení.
 • Psychohygiena při řešení šikany a zdroje podpory.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.