(Online) Videohry a sociální sítě – problematika netolismu a terénní sociální práce ve virtuálním prostředí


Podmínkou účasti na online kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

ANOTACE PROGRAMU

Cílem vzdělávacího programu je předání základních poznatků a informací týkajících se herního průmyslu a seznámení s nejnovějšími trendy videoherního průmyslu a problematikou v oblasti monetizace videoher (herní finanční gramotnost).

Vzdělávací program poskytne účastníkům úvodní vstupní orientaci v problematice s přesahy k možným intervencím, které umožní účastníkům kurzu pomocí vhodných metod posílit a ovlivnit postoje svých klientů vůči negativním impulsům souvisejících s danou problematikou. Absolvent získá základní znalosti o rizicích vyplývajících z využívání internetu a sociálních sítí, především v oblasti zdravotní, sociální a bezpečnosti. Osvojí si základy terénní sociální práce ve virtuálním prostředí, nabídne se prostor pro porovnání rizik terénní sociální práce v reálném a virtuálním prostředí, kontaktování potencionálních zájemců o službu a následné práce s klienty sociální služby ve virtuálním prostředí. Dále budou probrané základy sociálního poradenství jak pro osoby potýkající se závislostí na sociálních sítích, videohrách nebo netolismu, tak pro osoby jim blízké (rodiče, partneři, pedagogové, pomáhající profesionálové,…).

OSNOVA PROGRAMU:

  • Základní rozdělení a charakteristika, historie a specifika herního průmyslu.
  • Jak drahé je zdarma? Problematika monetizace – nové trendy zpoplatňování videoher (mikrotransakce).
  • Názorné ukázky přímo z videoher.
    Playstation 4, Nintendo switch, Nintendo 3DS, Nintendo DS Lite
  • Bezpečnost na internetu a netolismus. Rizika sociálních sítí, zásady bezpečného internetu a problematika závislosti na videohrách.
  • Terénní sociální práce přes sociální sítě.Srovnání rizik terénní sociální práce v reálném a virtuálním prostředí.  Způsoby terénní sociální práce přes sociální sítě – oslovování, práce s klienty, spravování Fb profilu.
  • Sociální poradenství pro osoby ohrožené závislostí na videohrách a jejich blízké.  Základní koncepty poradenství – kdo je držitel problému, diagnostika závislosti na videohrách.