(ONLINE) Základy time managementu v pomáhajících profesích


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Kurz je u MŠMT akreditován pod názvem: Základy time managementu.

Cílem vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice time managementu a naučit se jak efektivně vyžívat a plánovat nejen pracovní,
ale i osobní život. Program poukazuje na výhody time managementu jako součástí pracovního procesu v sociální práci. Je hodně prakticky
zaměřený. Účastníci se naučí jak pojmout a využívat time management jako součást pracovního procesu, jak předcházet stresu účelným
plánováním času a seznámí je s faktory, které negativně ovlivňují výkon práce, osvojí si základní východiska práce s časem, prioritami úkolů a
další dovednosti související se správným time managementem.

 

Struktura kurzu:

 • Úvod do problematiky základů time managementu. Tvorba osobní zakázky na trénink. 
 • Analýza vlastního času: Koláč času. Znaky špatného řízení času. Identifikace tzv. zlodějů času (příčiny plýtvání časem) jako identifikace potřebných oblastí ke zlepšení.
 • Motivace a stanovování cílů: Pravidlo SMART, zadávací rozhovor, vyjasnění cílů a zadání.
 • Paretovo pravidlo.
 • Odkládání. Prokrastinace a zákonitosti lidské psychiky Vyrušování (umění říci „ne“ nedůležitému).
 • Stanovení priorit: Rozhodování o prioritách na základě dimenzí naléhavé : důležité. Filtr priorit – sekvence otázek vedoucích k rozhodnutí. 
 • Řízení a time management: Delegování: Nástroje vedoucího pro získání vlastního času v dlouhodobém horizontu na základě efektivní práce s podřízenými.
 • Výkonnostní křivka. Její vliv na plánování. Energie a čas v průběhu pracovního dne.
 • Principy plánování, plánovací období. „plán dne“
 • Zásady plánování: plánování dne, týdne, měsíce a dlouhodobé plánování. Retrospektiva a vyhodnocení jako součástí umění
  plánovat.
 • Stanovení osobních cílů a úkolů. „Akční plán“: Dvě věci, které od zítřka začnu dělat.