Seminář – Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb


Seminář v rámci projektu „Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb“ se uskuteční v Brně dne 13. 9. 2022 v Imapct Hub (Cyrilská 7, 9:30-16:00, možno přicházet od 9:00). Na semináři představí norský partner projektu PROLAR NETT (web: Om prolarnett – proLAR Nett)  progresivní metody participace lidí s žitou zkušeností do pomáhajících služeb v Norsku, budou prezentovány příklady praxe zapojení peer pracovníků a recovery koučů v ČR a do služeb Společnosti Podané ruce a proběhne odborná diskuze.

(Podrobný program semináře zveřejníme v průběhu srpna, obsah prezentací bude simultánně tlumočen.)

Protože předpokládáme o účast na semináři velký zájem, prosíme, abyste se registrovali nejpozději do 7. 8. 2022 po tomto termínu bude registrace otevřena veřejně. Počet účastníků z jednotlivých organizací bude s největší pravděpodobností limitován.


Práci s uživateli návykových látek může sociálním pracovníkům komplikovat celá řada překážek, a to jak ze strany klientů, tak služeb. S řešením tohoto problému přichází projekt Společnosti Podané ruce Podpora participace osob s žitou zkušeností do adiktologických služeb. Ten využívá potenciál lidí, kteří mají sami s užíváním návykových látek zkušenosti. Jedná se například peery či recovery kouče.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.