Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí


Kurz je zaměřený na seznámení se základy dvou metod pohybové terapietanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie.

Stěžejní část kurzu je tvořena sebezkušenostními praktickými cvičeními, která jsou doprovázena reflexí a teoretickým výkladem.

Kurz je určen pro pracovníky pomáhající profesí s cílem uplatnění pohybové terapie při práci s různými cílovými skupinami. Pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Jedním z cílů taneční a pohybové terapie je najít tento vztah a porozumět mu. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.