Pohybová terapie pro pracovníky pomáhajících profesí


Kurz je zaměřený na seznámení se základy dvou metod pohybové terapietanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie.

Stěžejní část kurzu je tvořena sebezkušenostními praktickými cvičeními, která jsou doprovázena reflexí a teoretickým výkladem.

Kurz je určen pro pracovníky pomáhající profesí s cílem seznámení se s uplatněním pohybové terapie při práci s různými cílovými skupinami. Pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Jedním z cílů taneční a pohybové terapie je najít tento vztah a porozumět mu.

Struktura kurzu:

  • Seznámení se pohybově – skupinová práce s propojením KPT a TPT
  • Historické a kulturní kořeny pohybové terapie, specifické cíle, základní principy a faktory účinnosti, poznání těla jako referenčního bodu při práci s klienty, popis  tanečně pohybové skupiny, diskuse.
  • Tanečně pohybové probuzení – zahřívací hodina, uvědomění jednotlivých částí těla, jejich propojení, rozhýbání v prostoru, ice- breakerové techniky.
  • Labanova analýza pohybu (LMA) – seznámení se základy systému zaznamenávání, pozorování a popisu pohybu, primárními kategoriemi a s faktory kvalit pohybu, seznámení bude teoreticky i pohybově.
  • Pohyb a motivace – seznámení s možnostmi, jak pomůcky při práci s klienty využít jako účinný nástroj k podpoře motivace k pohybu, ke konkretizaci, projekci a přesun, hudba v TPT, ukázky pomůcek a jejich využití s různými cílovými skupinami.           
  • Seznámení s koncentrativní pohybovou terapií (KPT) – vývoj teoretických základů KPT, cíle, principy, terapeutický proces, KPT jako léčba vnímáním a pohybem, blok bude veden společně se sebezkušeností účastníků.
  • Podrobnější seznámení s technikou KPT – chůze, stoj, prostor, těžiště, v rámci reflexe zkušeností účastníků bude lektorka témata vztahovat k jednotlivým principům KPT a rozdílům s TPT. Práce s pomůckami, s prostorem.
  • Cílové skupiny – uplatnění TPT, role koterapeuta, pomůcky, školy a přístupy TPT, kdo je pohybový terapeut, možnosti vzdělání v ČR zahraničí, literatura, odkazy, bude dán prostor k dotazům k teorii.
  • Pohybová technika zaměřená na zakončení kurzu – práce s předměty (KPT).


 Nelze se registrovat - vyčerpán počet míst