Pomoc obětem trestné činnosti


Kurz se věnuje postavení oběti trestné činnosti v českém právním řádu, rozebírá základní normy, které práva oběti upravují, věnuje se konkrétním právům oběti zakotveným hmotným právem i jejich vymahatelnosti právem procesním. Blíže jsou popsány fáze soudního řízení trestního i civilního, rozbor trestného činu a přestupku, mapování životní situace oběti po rozvodu manželství a její majetková situace. Kurz je dále věnován kazuistice a statistickým datům.

Účastníci kurzu se v praktické rovině seznámí s přípravou důležitých soudních podání, získají vědomosti o aktuálních problémech v souvislosti s ochranou obětí a také informace o subjektech, které pomoc obětem trestné činnosti nabízí.

    Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.