Pomoc obětem trestné činnosti


Kurz se věnuje postavení oběti trestné činnosti v českém právním řádu, rozebírá základní normy, které práva oběti upravují, věnuje se konkrétním právům oběti zakotveným hmotným právem i jejich vymahatelnosti právem procesním. Blíže jsou popsány fáze soudního řízení trestního i civilního, rozbor trestného činu a přestupku, mapování životní situace oběti po rozvodu manželství a její majetková situace. Kurz je dále věnován kazuistice a statistickým datům.

Účastníci kurzu se v praktické rovině seznámí s přípravou důležitých soudních podání, získají vědomosti o aktuálních problémech v souvislosti s ochranou obětí a také informace o subjektech, které pomoc obětem trestné činnosti nabízí.

 

O kurzu napsali:

„Mám spoustu nových info, které jistě využiji v praxi. Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila.“