Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním


V kurzu se budeme zaměřovat na práci s klienty, kteří se potýkají se suicidálními myšlenkami nebo tendencemi. Zaměříme se jak na krizovou intervenci v akutních stavech, tak i na téma sebevražda a sebevražedné myšlenky v střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Základní orientace účastníka v problematice krizové intervence je výhodou.

Cílem kurzu je osvojit si kompetence a dovednosti pro práci s klienty, kteří mají sebevražedné myšlenky nebo tendence, umět vyhodnotit závažnost situace a získat strukturu, možnosti a vodítka práce při akutních sebevražedných tendencích (ukotvení, antisuicidální kontrakt,…). Účastníci se budou orientovat i v práci s klienty, kteří se potýkají se suicidalitou u svých blízkých.

 

Struktura kurzu

  • Uvedení do problematiky, druhy suicidálního chování, právní rámec, etické otázky, nároky na pracovníka.
  • Krizová intervence. Akutní suicidální tendence, započatý pokus – práce s emocemi, ukotvení, antisuicidální kontrakt atd.
  • Poradenství a terapie. Práce s suicidálními myšlenkami a tendencemi v dlouhodobé práci, práce s klienty, které zažívají sebevražedné myšlenky, tendence u svých blízkých.
  • Praktický nácvik.