(ONLINE) Práce s klientem ohroženým suicidálním jednáním


Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

V kurzu se budeme zaměřovat na práci s klienty, kteří se potýkají se suicidálními myšlenkami nebo tendencemi. Zaměříme se jak na krizovou intervenci v akutních stavech, tak i na téma sebevražda a sebevražedné myšlenky v střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Základní orientace účastníka v problematice krizové intervence je výhodou.

Cílem kurzu je osvojit si kompetence a dovednosti pro práci s klienty, kteří mají sebevražedné myšlenky nebo tendence, umět vyhodnotit závažnost situace a získat strukturu, možnosti a vodítka práce při akutních sebevražedných tendencích (ukotvení, antisuicidální kontrakt,…). Účastníci se budou orientovat i v práci s klienty, kteří se potýkají se suicidalitou u svých blízkých.

 

Struktura kurzu

  • Uvedení do problematiky, druhy suicidálního chování, právní rámec, etické otázky, nároky na pracovníka.
  • Krizová intervence. Akutní suicidální tendence, započatý pokus – práce s emocemi, ukotvení, antisuicidální kontrakt atd.
  • Poradenství a terapie. Práce s suicidálními myšlenkami a tendencemi v dlouhodobé práci, práce s klienty, které zažívají sebevražedné myšlenky, tendence u svých blízkých.
  • Praktický nácvik.

 

Účastníci o kurzu napsali:

„Vynikající kurz, velké díky!“

„Úžasné, respekt  + uznání“