Práce s mladistvými uživateli návykových látek a jejich rodinou


Kurz bude zaměřen na specifika závislostního chování u nezletilých a mladých dospělých, ukáže možnosti efektivní spolupráce pracovníků obcí a pracovníků sociálních služeb s „adiktologickými“ službami, seznámení s ambulantními a pobytovými zařízeními pro nezletilé a mladé dospělé. Kurz by měl vést k rozvoji kompetencí sociálních pracovníků specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu si rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupů při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci v rodině a okolí.   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.