Práce s motivací klienta


Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí profesionálů, kteří se specializují na práci s lidmi v nejrůznějších profesních kontextech (sociální a školské služby, zdravotnictví, vězeňská služba, management apod.) a  kteří cílí na podporu a motivaci klienta k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu pro práci s jednotlivcem, případně skupinou  v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, hranic ve vztahu a vlivu na motivaci klienta, možných přístupů vedoucích k celkové pozitivní změně, budování dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat své klienty při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovali. Rozebereme i motivaci klienta z hlediska jeho vstupů – „nemotivovaný“ a „motivovaný“ klient a otázek zaměřených na situace, kdy ještě má smysl motivovat a kdy už ne.

 

Osnova