Práce s motivací s dětmi a mladistvými


Kurz je akreditovaný u MŠMT pod názvem: Práce s motivací učitele a žáka.

Kurz rozšíří odbornou výbavu účastníků v oblasti motivace dětí a mladistvých s rizikovým chováním, situačního vedení, možných přístupů při práci se skupinou.

Cílem programu je přispět k rozvoji kompetencí pracovníků specializujících se na práci s rizikovými dětmi a mládeží v oblasti vlastní motivace vedoucí ke snaze podporovat a motivovat k pozitivním změnám chování a vzájemné spolupráci. Účastníci programu rozšíří svou odbornou výbavu v oblasti motivace osobnosti, situačního vedení, možných přístupu při práci se skupinou vedoucích k celkové pozitivní změně, budováním dobrých vztahů a efektivní, otevřené komunikaci. Základem programu a přínosem pro účastníky je naučit se „umění“ motivovat při osvojování nových znalostí, respektovat jejich potřeby, posílit jejich individuální aktivitu a předcházet situacím, které by motivaci snižovaly.

Program je zaměřen i prakticky s možností vyzkoušet si konkrétní situace a jejich řešení v rámci modelových situací a zpětné vazby jako účinného nástroje motivace.

 

Osnova kurzu:

Vhled do tématu motivace mladistvého. Práce s myšlenkovou mapou. Abigail – hra o hodnotách. Divadlo fórum na téma motivace.

Zpětná vazba jako účinný nástroj motivace.

Osobnostní typy a jak je motivovat či nemotivovat. Test osobnostního typu. Modelové situace, sehrávky jednotlivých motivačních rozhovorů.

Řešení konfliktu při práci s dětskými a mladistvými. Rozbor, praktické nástroje pro řešení konfliktu. Práce s emocemi. Obtížný člen skupiny.

Model Kids´Skills – řešení problému zaměřením na dovednost.

Transakční analýza – Komunikační styly. OK – OK. Workshop.

Situační vedení v závislosti na zralosti skupiny a typu úkolu – tj. situační vedení jednotlivců a skupin (vysvětlení jednotlivých kvadrantů, vyzkoušení si modelových situací, rozbor a trénink zadávání úkolů a komunikace v jednotlivých typech situací).

Motivace dětského a mladistvého klienta a skupiny potřeb – poznávací, sociální, výkonové. Možné přístupy při práci se skupinou – naplňování jednotlivých potřeb, příklady z praxe v kontextu sociálních služeb. Balintovská skupina.

 

Účastníci o kurzu napsali:

  • Mám potřebu ocenit skvělou práci, kterou děláte. Přístup lektorů pro mě byl inspirativní a cítím se nabitá.
  • Naučila jsem se nové techniky motivování (divadelní, kid´s skills, balonek, …), které mohu v praxi určitě využít při motivování klientů nejen těch dětských, ale i starších.
  • Naučila jsem se přetvořit problém v dovednost. V rodinách, kde je dítě vnímáno jako problémové, dostanou rodiče návod, jak lépe s dítětem pracovat, jak nezůstávat u problému.
  • Obávala jsem se, že půjde o neinteraktivní kurz formou spíše přednášky, oceňuji ochotu lektorů. Zároveň kurz přinesl mně sympatický pohled na motivační techniky – klient není tlačen do něčeho, co není jeho motivací, ale motivací pracovníka.
  • Využiji nové zajímavé techniky pro skupinovou i individuální práci s klientem. Bylo to super. 
  • Kurz byl skvělý, bezpečný prostor a super dvojka lektorů