Práce s traumatem u klienta sociálních služeb


Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Základní vhled do problematiky traumatu u klientů sociálních služeb

Problematika traumatu je v současnosti diskutována napříč humanitními obory. Projevy traumatu a jeho důsledky můžou mít negativní dopady v chování jedince, mohou se projevovat psychosomaticky nebo souviset s rozvojem psychopatologie. 

Kurz je zaměřen na základní informace a intervence k problematice traumatu u dětí a dospělých. Cílem programu je porozumění souvislostem, seznámení se traumatogenními podněty, základními terapeutickými a preventivními principy a metodami práce s klienty. Budou diskutovány příklady z praxe u různých klientů. Frekventanti se také seznámí s klíčovými vědeckými poznatky. Kurz nabídne účastníkům podněty k dalšímu studiu i inspirativní základní intervence pro praxi.

 

Struktura programu:

Úvod do problematiky traumatu, charakteristiky a typy psychického traumatu, jednorázové trauma, dlouhodobé vývojové trauma, rozdíly traumatu od smutku, ztráty, stresu, deprivace,  PTSP.

Traumatogenní podněty, příčiny traumatu, “tři typy mozků“, role nervového systému,  transgenerační trauma, příklady kazuistik.

Rizikové faktory ovlivňující trauma z hlediska času, lokality, osobnosti, prostředí, retraumatizace.

Obranné adaptace – disociace a její podoby, deperzonalizace, derealizace, kasuistiky, rozpoznání a screening.

Symptomy a psychopatologie. Symptomy traumatu – emocionální, kognitivní, fyzické, projevy společných symptomů v průběhu času, překrývající se symptomy, rizika v nesprávné diagnostiky, psychopatologie.

Intervence, principy a zásady práce s traumatizovaným klientem. Základní intervence a možnosti práce s tělem, vnímavost na tělové signály, cvičení na dýchání a uzemnění (grounding), kreativní aktivity, zásadní principy a zásady pro práci s klientem. Duševní sebehygiena pracovníka nebo terapeuta.

 

Účastníci o kurzu napsali:

 • Jeden z nejlepších z kurzů, které jsem zatím absolvovala.
 • Velice děkuji za podnětný, zajímavý, přínosný a s nadhledem a humorem vedený kurz.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.