Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách


Kurz bude realizovaný ve dvou setkáních:

 1. setkání: 22. –  24.  června  2021

   

 2. setkání: 8. – 10. září 2021 (začátek v 9:00 hod.)

Cena programu:

Platba ve dvou splátkách: 2 x 4300,- Kč (červen 2021, září 2021).

Specifikace programu

Kurz poskytne účastníkům ucelený přehled týkající se problematiky užívání konopí sestavený na základě výzkumů a příkladů dobré praxe, která se v ČR a v zahraničí při práci s uživateli konopí používá.

Účastníci se seznámí s trendy užívání konopí u nás i ve světě, získají přehled o příčinách, důsledcích a možnostech řešení problémů v souvislosti s užíváním. Zaměří se na motivaci klientů, specifika poradenské práce a práce s rodinou uživatelů. Seznámí se s pojmy indikovaná prevence a včasná intervence. Získají přehled v principech Systemické terapie, KBT a prevence relapsu.

Program je zaměřen na posílení pracovních kompetencí, schopností a dovedností pracovníků při práci s dlouhodobými a problémovými uživateli konopných drog v kontaktních, léčebných a poradenských službách. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnostmi využití různých přístupů, osvědčených metod a praktik v přímé práci s těmto typem klienta a rozšířít odbornou kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.

Struktura programu

 • Krátké intervence pro uživatele konopí v adiktologických službách, metodika práce s uživateli konopí
 • Práce s rodinou uživatelů konopných drog
 • Systemický přístup k uživatelům konopných drog
 • KBT – Kognitivně behaviorální přístup v práci s uživateli konopných drog
 • Trendy v užívání konopí a srovnaní s okolními státy
 • Klinické souvislosti THC
 • Nové syntetické kanabinoidy a kontakt s klientem na dálku (online poradenství)
 • Právní rámec v kontextu užívání konopných drog
 • Mladí uživatelé THC
 • Prevence relapsu uživatelů konopných drog
 • Indikovaná primární prevence zaměřená na užívání konopných drog
 • Práce s motivací uživatelů konopných drog


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.