Práce s uživateli konopných drog v léčebných a poradenských službách


Kurz bude realizovaný ve dvou setkáních:

 1. setkání 18. – 20. listopadu 2019
 2. setkání   3. –  5.  března  2020

Cena programu:

Platba ve dvou splátkách: 2 x 4200,- Kč (listopad 2019, únor 2020).

Specifikace programu

Kurz poskytne účastníkům ucelený přehled týkající se problematiky užívání konopí sestavený na základě výzkumů a příkladů dobré praxe, která se v ČR a v zahraničí při práci s uživateli konopí používá.

Účastníci se seznámí s trendy užívání konopí u nás i ve světě, získají přehled o příčinách, důsledcích a možnostech řešení problémů v souvislosti s užíváním. Zaměří se na motivaci klientů, specifika poradenské práce a práce s rodinou uživatelů. Seznámí se s pojmy indikovaná prevence a včasná intervence. Získají přehled v principech Systemické terapie, KBT a prevence relapsu.

Program je zaměřen na posílení pracovních kompetencí, schopností a dovedností pracovníků při práci s dlouhodobými a problémovými uživateli konopných drog v kontaktních, léčebných a poradenských službách. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnostmi využití různých přístupů, osvědčených metod a praktik v přímé práci s těmto typem klienta a rozšířít odbornou kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.

Struktura programu

 • Trendy v užívání konopí a srovnaní s okolními státy
 • Právní rámec v kontextu užívání konopných drog
 • Mladí uživatelé THC
 • Nové syntetické kanabinoidy a kontakt s klientem na dálku (online poradenství)
 • Indikovaná primární prevence zaměřená na užívání konopných drog
 • Krátké intervence pro uživatele konopí v adiktologických službách, metodika práce s uživateli konopí
 • Práce s rodinou uživatelů konopných drog
 • Systemický přístup k uživatelům konopných drog
 • KBT – Kognitivně behaviorální přístup v práci s uživateli konopných drog
 • Práce s motivací uživatelů konopných drog
 • Prevence relapsu uživatelů konopných drog
 • Klinické souvislosti THC