Předcházení nástrahám ve světě financí u dětí a mladistvých


Cílem kurzu je představit preventivní program Manipulace ve světě financí pro děti a mladistvé ve věku od 14 do 18 let, který vznikl v Centru prevence v Brně, Společnosti Podané ruce o.p.s. Účastníci se seznámí s riziky finančního světa a možnostmi, jak se jim úspěšně vyhýbat. Budeme se věnovat oblastem, jak pracovat s tématem financí u dětí a mladistvých a zároveň se naučí pracovat s metodikou programu. Součástí kurzu je seznámení se zásadami poskytování preventivních programů rizikového chování a základními metodami asertivity. Kurz je zaměřen na pracovníky, kteří pracují s dětmi a mladistvými. Účastníci obdrží metodiku preventivního programu k volnému užití.

Osnova programu:

  • Zásady poskytování preventivních programů.
  • Teorie investic a seznámení s investičním trojúhelníkem.
  • Představení a vysvětlení jednotlivých finančních produktů.
  • Teoretický základ k fungování půjček a praktická ukázka aktivity, jak téma představit dětem a mladistvým.
  • Jak rozeznat a odhalit skrytý multilevel marketing.
  • Sebezkušenost s manipulací skrze telefonní hovor a nácvik asertivních technik.
  • Prezentace evaluace programů.