Předškolní dítě s ADHD a jeho rozvoj prostřednictvím výchovy a psychomotorických cvičení


Kurz je věnován problematice ADHD u dětí v předškolním věku a možnostem rozvoje těchto dětí prostřednictvím psychomotorických cvičení a vhodného výchovného přístupu. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou ADHD do té míry, aby byli schopni porozumět chování a prožívání dětí s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a na základě toho zvolili a aplikovali vhodné způsoby výchovy, vzdělávání a pedagogické intervence.

První část kurzu bude věnována seznámení účastníků s problematikou ADHD a specifiky chování dětí s ADHD v předškolním věku. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením a nácviku vedení individuálních a skupinových psychomotorických cvičení vhodných pro práci s dětmi s ADHD.

Absolvent kurzu by měl být schopen pomoci dítěti s ADHD k integraci do kolektivu vrstevníků. Prostřednictvím osvojených technik by měl být schopen účinně stimulovat rozvoj dítěte, podpořit jeho předškolní přípravu a redukovat nevhodné projevy v jeho chování způsobené impulzivitou, zvýšenou aktivitou a problémy s pozorností. 

Kurz je vhodný pro učitele mateřských škol, asistenty pedagoga aj.