ODLOŽENO Představení narativního přístupu pro pracovníky pomáhajících profesí


„Kurz odložen na září 2022.“

 

Kurz je úvodem k narativnímu přístupu pro práci s klienty v pomáhajících profesích.

Cílem programu je seznámení se se základními východisky a teoretickými principy narativního přístupu. Účastníci si prakticky vyzkouší klíčové techniky narativní práce: externalizace, dekonstrukce, hledání a rozvíjení jedinečných iniciativ práce s hodnotami a silnými emocemi. Tyto techniky slouží k posílení klientů, objevení a rozvinutí jejich skrytých zdrojů a vedou k získání většího vlivu nad svým životem. Účastníci budou pobídnuti k tomu, aby z narativní perspektivy reflektovali svou roli pracovníka, své předpoklady, hodnoty a stereotypy, které se promítají do práce s klientem. Závěrem budeme mapovat, jak může pracovník užitečnou komunikaci s klientem zablokovat, a jak takovéto uvíznutí napravit nebo mu předcházet.