Prevence relapsu


Kurz přesunut z původního termínu 24. 4. – 25. 4. 2024. Děkujeme za pochopení. 

Praktický kurz zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta.

Kurz je akreditován u MPSV pod názvem: Prevence relapsu v kontextu návykového chování

Charakteristika kurzu

Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet jim a zlepšit své sociální dovednosti v případě jejich zvládání). 

Účastníci vzdělávacího programu budou znát teoretický rámec přístupu prevence relapsu, seznámí se se základními teoriemi, metodami a technikami, které toto riziko a důsledky případného relapsu snižují a jejich aplikacemi pro práci se závislými. V rámci workshopů si účastníci vyzkouší konkrétní postupy a intervence, při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi, využívané při této metodě. Program je koncipován hodně prakticky, je doplněn řadou cvičení, založený na sdílení praktických zkušeností.

Osnova

 • Seznámení s tématem, harmonogram obsahové struktury
 • Úvod do problematiky
 • Teoretická východiska prevence relapsu – základ teorie tohoto přístupu a základní 
  pojmy
 • Techniky a metody prevence relapsu
 • Aplikace prevence relapsu do praxe
 • Prevence relapsu v praxi – práce s relapsem

 

O kurzu napsali:

„Fajn lektor, který umí lektorovat, jde vidět, že to má zažité, rozumí tomu a přináší hodně věcí z praxe.“

„Moc děkuji lektorovi za profi přístup i informace.“

„Bylo to skvělé, děkuji moc!“   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.