Prevence syndromu vyhoření


Absolventi kurzu se naučí včas rozpoznat první projevy syndromu vyhoření a aktivně proti syndromu vyhoření pracovat.

Charakteristika kurzu 

Cílem vzdělávacího programu je interaktivní formou poskytnout ucelený pohled na problematiku prevence syndromu vyhoření a naznačit možnosti vyrovnávání se s pracovní zátěží při práci s klienty. Kurz je zaměřen na zmapování individuálních nároků při práci s lidmi, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech, dopadech a možnostech prevence. Kurz obsahuje jak teorii, tak praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a hledání zdrojů v prevenci vyhoření. V tomto kurzu se počítá s osobním nasazením účastníků i s individuálním přístupem ze strany lektora.