(ONLINE) Emoční inteligence v sociální praxi


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

 

Kurz představuje emoční inteligenci jako podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Právě EI je důležitým základem prorespektující, nehodnotící a všímavou, vysoce lidsky kvalitní komunikaci s uživateli, vedoucí k potřebným sociálním změnám. Účastníci jsou seznámeni s významem, složkami a funkcemi emocí. Pomocí praktického tréninku jsou jim přiblíženy dovednosti, všímavosti, pozornosti, regulace emocí, radikálního přijetí a všímavé komunikace. Díky  praktickému zaměření kurzu mohou tato témata nejen pochopit, ale zároveň se v nich rozvinout směrem k okamžitému využití ve své každodenní praxi. Součástí kurzu je téma stresu, jeho vliv na emoce, praktické techniky zvýšení tolerance vůči stresu a nácvik práce s dechem, jako podpora emoční zralosti pracovníka.

Obsahová struktura kurzu:

  • Emoce, potřeby – technika ledovce, emoční inteligence, druhy, funkce, vývoj emocí, anatomie emocí, praktický nácvik sebereflexe emocí a potřeb, pojmenování, naslouchání.
  • Stres, jeho vliv na emoce, praktické techniky zvýšení tolerance vůči stresu.
  • Všímavost a bytí v současném okamžiku, technika „všímavého dýchání“, dovednosti spjaté s všímavostí, využití všímavosti v sociální praxi, praktické techniky
  • Radikální přijetí jako způsob práce s emocemi + praktická cvičení.
  • Všímavá komunikace s druhými lidmi, praktická cvičení, trénink.
  • Propojení teorie s praxí, příklady a otázky z praxe, sumarizace.