(PREZENČNĚ/ONLINE) Emoční inteligence v sociální praxi


Kurz představuje emoční inteligenci jako podstatnou pracovní kompetenci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Právě EI je důležitým základem prorespektující, nehodnotící a všímavou, vysoce lidsky kvalitní komunikaci suživateli,vedoucí k potřebným sociálním změnám. Účastníci jsou seznámeni s významem, složkami a funkcemi emocí. Pomocí praktického tréninku jsou jim přiblíženy dovednosti, všímavosti, pozornosti, regulace emocí, radikálního přijetí a všímavé komunikace. Díky  praktickému zaměření kurzumohou tato témata nejen pochopit, ale zároveň se v nich rozvinout směremk okamžitému využití ve své denodenní praxi. Součástí kurzu je téma stresu, jeho vliv na emoce, praktické techniky zvýšení tolerance vůči stresu a nácvik práce s dechem, jako podpora emoční zralosti pracovníka. Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.