Případové a rodinné konference – setkání klienta, rodiny a odborníků


Cílem kurzu je seznámit účastníky s konkrétními metodami case managementu – případovou, interaktivní a rodinnou konferencí. Zaměřuje se při tom na jejich specifika, základní principy, přínosy, nejčastější rizika a konkrétní opatření, která přispívají k profesionálnímu využívání těchto metod v praxi. Účastníci se seznámí s dílčími fázemi realizace těchto metod a rolemi, které budou moci v rámci kurzu prakticky rozvíjet. Kurz je rovněž prostorem pro sdílení zkušeností a hledání dalších cest, jak tyto metody realizovat smysluplně a v souladu s jejich původním záměrem – být užitečný pro lidi v obtížné životní situaci.

Struktura kurzu:

  • Metody případové a rodinné konference v kontextu koordinované spolupráce (case managementu) s jednotlivci a rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Základní charakteristika, význam metod v praxi.
  • Případové konference – specifika a základní principy, základní fáze a role (iniciace, kontrakt, organizace, realizace, koordinace).
  • Případové konference – potenciál a rizika v praxi. Konkrétní opatření v praxi s ohledem na základní principy metody. Význam organizace (přípravy setkání).
  • Rodinné konference – specifika a základní principy, základní fáze a role (iniciace, kontrakt, organizace, realizace, koordinace).
  • Rodinné konference – potenciál a rizika v praxi. Konkrétní opatření v s ohledem na základní principy metody.
  • Nácvik praktických dovedností dle potřeb účastníků – metody případové a rodinné konference (nácvik dílčích fází a rolí – kontrakt, motivace účastníků, příprava, facilitace).