Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství


Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s metodami Přístupu zaměřeného na řešení (SFA, Solution Focused Approach) po teoretické i praktické stránce a s dalšími možnostmi, jak využít těchto přístupů ve své praxi (při práci s klienty, práci s týmem i seberozvoji). Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale představené techniky si sami vyzkouší na modelových situacích.

Struktura kurzu:

 • Profesionální rozhovor v kontextu poradenství a koučinku (specifika jednotlivých přístupů, cíle a průběh spolupráce).
 • Představení systemického paradigmatu (historická a filosofická východiska, klient jako expert na svůj život, subjektivní representace reality, kybernetika druhého řádu, atd.). Koncept „pomoci a kontroly“.
 • Představení specifik Přístupu zaměřeného na řešení, historické souvislosti a srovnání s jinými metodami v poradenské a koučovací praxi.
 • SFA v praxi, ukázka rozhovoru vedeného technikami SFA, nácvik.
 • Představení metod SFA – definování cíle, využití škál, „zázračná otázka“, metafory, práce s úkolem, cirkulární dotazování, reflexe.
 • Příklady využití metod SFA v praxi – poradenství, vedení týmů, koučování, seberozvoj.
 • Nácvik v modelových situacích, praktické využití konkrétních metod.
 • Příbuzné a související metody a přístupy. Narativní přístupy, reflektující tým, moderní trendy.


   Registrace

  Základní údaje

  Osobní údaje

  Fakturační údaje

  OrganizacíSoukromě

   

  Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.