(ONLINE) Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství


Kurz se uskuteční distanční on-line formou v časovém harmonogramu od 9.00 – 16:30 hod  (1,5 hodiny je počítáno na přestávky).

Program se bude konat prostřednictvím aplikace Zoom.us. Každému účastníkovi bude zaslána vygenerovaná pozvánka nebo jen URL (internetový odkaz), přes který se připojí. Virtuální místnost bude otevřena od 8.30 hod.

Podmínkou účasti na kurzu je mít k dispozici sám pro sebe PC s kvalitním internetovým připojením a funkční kamerou a mikrofonem (1 účastník na 1 PC). Velmi doporučujeme předtím funkčnost Zoom na Vašem PC vyzkoušet. Pokud takovou možnost nemáte a chtěli byste test provést, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové zprávy.

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s metodami Přístupu zaměřeného na řešení (SFA, Solution Focused Approach) po teoretické i praktické stránce a s dalšími možnostmi, jak využít těchto přístupů ve své praxi (při práci s klienty, práci s týmem i seberozvoji). Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale představené techniky si sami vyzkouší na modelových situacích.

Struktura kurzu:

  • Profesionální rozhovor v kontextu poradenství a koučinku (specifika jednotlivých přístupů, cíle a průběh spolupráce).
  • Představení systemického paradigmatu (historická a filosofická východiska, klient jako expert na svůj život, subjektivní representace reality, kybernetika druhého řádu, atd.). Koncept “pomoci a kontroly”.
  • Představení specifik Přístupu zaměřeného na řešení, historické souvislosti a srovnání s jinými metodami v poradenské a koučovací praxi.
  • SFA v praxi, ukázka rozhovoru vedeného technikami SFA, nácvik.
  • Představení metod SFA – definování cíle, využití škál, “zázračná otázka”, metafory, práce s úkolem, cirkulární dotazování, reflexe.
  • Příklady využití metod SFA v praxi – poradenství, vedení týmů, koučování, seberozvoj.
  • Nácvik v modelových situacích, praktické využití konkrétních metod.
  • Příbuzné a související metody a přístupy. Narativní přístupy, reflektující tým, moderní trendy.