Přístup zaměřený na řešení v koučinku a poradenství


Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s metodami Přístupu zaměřeného na řešení (SFA, Solution Focused Approach) po teoretické i praktické stránce a s dalšími možnostmi, jak využít těchto přístupů ve své praxi (při práci s klienty, práci s týmem i seberozvoji). Kurz se soustředí na rozvoj vlastních dovedností a posílení odborných kompetencí účastníků na základě představených technik a strategií. Účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale představené techniky si sami vyzkouší na modelových situacích.

Struktura kurzu:

  • Profesionální rozhovor v kontextu poradenství a koučinku (specifika jednotlivých přístupů, cíle a průběh spolupráce).
  • Představení systemického paradigmatu (historická a filosofická východiska, klient jako expert na svůj život, subjektivní representace reality, kybernetika druhého řádu, atd.). Koncept “pomoci a kontroly”.
  • Představení specifik Přístupu zaměřeného na řešení, historické souvislosti a srovnání s jinými metodami v poradenské a koučovací praxi.
  • SFA v praxi, ukázka rozhovoru vedeného technikami SFA, nácvik.
  • Představení metod SFA – definování cíle, využití škál, “zázračná otázka”, metafory, práce s úkolem, cirkulární dotazování, reflexe.
  • Příklady využití metod SFA v praxi – poradenství, vedení týmů, koučování, seberozvoj.
  • Nácvik v modelových situacích, praktické využití konkrétních metod.
  • Příbuzné a související metody a přístupy. Narativní přístupy, reflektující tým, moderní trendy.


 Registrace

Základní údaje

Osobní údaje

Fakturační údaje

OrganizacíSoukromě

 

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem automaticky generované potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.